Kristeleg Folkeparti

Oppdatert: 01. november 2011 - kl 14.22 Oppdater
  • Opptalde røyster: 100.0 %

Kommunevalet

Val 2011 Val 2007 Val 2003
Røyster til Kristeleg Folkeparti 135 157 141 027 131 605
Prosent 5,6 % 6,40% 6,40%
Repr. i kommunestyra 653 777 808

Fylkestingsvalet

Fylke Prosent Røyster Repr.
Aust-Agder 12 % (-2.3) 5 859 4 ( -1 )
Rogaland 10,9 % (-1.9) 21 016 5 ( -1 )
Møre og Romsdal 8,7 % (-1.5) 9 594 4 ( -1 )
Hordaland 8,1 % (-0.6) 18 029 5 ( +0 )
Telemark 7,1 % (-0.8) 5 481 3 ( +0 )
Sogn og Fjordane 6,6 % (-0.7) 3 340 3 ( +0 )
Østfold 5,8 % (-1.1) 6 880 2 ( +0 )
Vestfold 5 % (-0.8) 5 325 2 ( +0 )
Troms 3,9 % (-1.2) 2 719 1 ( -1 )
Nord-Trøndelag 3,9 % (-0.5) 2 306 1 ( -1 )
Sør-Trøndelag 3,8 % (-0.7) 5 161 1 ( -1 )
Nordland 3,6 % (-0.8) 3 690 2 ( +0 )
Buskerud 3,5 % (-0.7) 4 037 2 ( +0 )
Oppland 3,4 % (-0.4) 2 757 1 ( +0 )
Akershus 3,3 % (-0.7) 8 250 1 ( -1 )
Hedmark 3,2 % (+0.1) 2 677 1 ( +0 )
Finnmark 3,2 % (-0.1) 966 1 ( +0 )

30 beste kommunar

Kommune Prosent Røyster Repr.
Giske 36,2 % (-6.9) 1 227 8 (-2)
Evje Og Hornnes 33,7 % (+6.7) 554 7 (+1)
Rømskog 31,5 % (+3.0) 136 4 (+0)
Vennesla 30,2 % (-0.3) 1 829 8 (-1)
Rennebu 29,8 % (+11.3) 391 6 (+2)
Forsand 29,8 % (+2.9) 192 5 (+0)
Audnedal 28,4 % (+0.4) 258 5 (+0)
Lindås 26,4 % (+12.4) 1 897 8 (+4)
Finnøy 25,8 % (-4.2) 407 5 (-2)
Gjemnes 25,8 % (+6.4) 360 4 (+1)
Gjesdal 25,3 % (+1.6) 1 302 7 (+1)
Fitjar 25,3 % (+4.7) 394 4 (+1)
Lindesnes 24,3 % (-14.0) 580 5 (-3)
Froland 24,1 % (+7.8) 575 4 (+1)
Lund 22,2 % (-1.1) 361 5 (+0)
Sauherad 21,7 % (+11.0) 445 6 (+3)
Hjelmeland 21,1 % (+2.2) 302 4 (+0)
Vegårshei 21,1 % (+2.8) 241 5 (+1)
Nissedal 20,3 % (-12.2) 175 3 (-3)
Samnanger 19,7 % (-5.4) 251 4 (-1)
Sokndal 19,6 % (+3.6) 337 4 (+1)
Fedje 19,6 % (-5.7) 77 3 (-1)
Eigersund 19,4 % (+4.7) 1 257 6 (+1)
Birkenes 18,9 % (+1.1) 418 4 (-1)
Vanylven 18,5 % (-6.2) 328 4 (-1)
Bjerkreim 18,3 % (-4.7) 249 3 (-1)
Volda 18,1 % (-0.8) 846 5 (+0)
Kåfjord 18,1 % (+3.8) 205 3 (+0)
Selje 17,3 % (-1.7) 234 3 (+0)
17,2 % (-3.4) 1 385 6 (-1)

Størst framgang

Kommune Prosentpoeng framgang Prosent av røystene Røyster Repr.
Åmli +14.9 % 14,9 % 149 3 (+3)
Lindås +12.4 % 26,4 % 1 897 8 (+4)
Skodje +11.8 % 11,8 % 223 2 (+2)
Rennebu +11.3 % 29,8 % 391 6 (+2)
Sauherad +11.0 % 21,7 % 445 6 (+3)
Snillfjord +9.1 % 9,1 % 50 1 (+1)
Froland +7.8 % 24,1 % 575 4 (+1)
Evje Og Hornnes +6.7 % 33,7 % 554 7 (+1)
Vågsøy +6.5 % 6,5 % 186 2 (+2)
Gjemnes +6.4 % 25,8 % 360 4 (+1)
Sømna +5.3 % 5,3 % 57 1 (+1)
Fitjar +4.7 % 25,3 % 394 4 (+1)
Eigersund +4.7 % 19,4 % 1 257 6 (+1)
Holmestrand +4.6 % 4,6 % 229 1 (+1)
Kåfjord +3.8 % 18,1 % 205 3 (+0)
Sokndal +3.6 % 19,6 % 337 4 (+1)
Rømskog +3.0 % 31,5 % 136 4 (+0)
Nordreisa +3.0 % 9,1 % 224 2 (+1)
Midsund +2.9 % 13,2 % 120 2 (+0)
Forsand +2.9 % 29,8 % 192 5 (+0)
Vegårshei +2.8 % 21,1 % 241 5 (+1)
Spydeberg +2.8 % 11,2 % 289 3 (+1)
Kvam +2.7 % 13,7 % 614 4 (+1)
Malvik +2.7 % 2,7 % 164 1 (+1)
Bokn +2.6 % 7,9 % 36 1 (+0)
Gaular +2.6 % 13,2 % 190 3 (+1)
Ål +2.2 % 10 % 240 3 (+1)
Hjelmeland +2.2 % 21,1 % 302 4 (+0)
Osterøy +2.1 % 9,1 % 360 2 (+0)
Sør-Varanger +2.1 % 2,1 % 92 0 (+0)

Størst tilbakegang

Kommune Prosentpoeng tilbakegang Prosent av røystene Røyster Repr.
Lindesnes -14.0 % 24,3 % 580 5 (-3)
Gulen -12.6 % 9,2 % 122 2 (-3)
Vikna -12.3 % 8,1 % 159 2 (-3)
Nissedal -12.2 % 20,3 % 175 3 (-3)
Aremark -10.6 % 15,2 % 119 3 (-1)
Lyngdal -9.4 % 16 % 611 5 (-2)
Andebu -8.7 % 6,7 % 169 2 (-2)
Luster -8.2 % 6,9 % 201 2 (-2)
Aukra -8.0 % 12,2 % 194 3 (-1)
Hægebostad -7.4 % 10 % 95 2 (-2)
Rakkestad -7.3 % 13,9 % 481 4 (-1)
Sykkylven -7.2 % 11 % 407 3 (-2)
Giske -6.9 % 36,2 % 1 227 8 (-2)
Valle -6.8 % 5,2 % 37 1 (-2)
Vanylven -6.2 % 18,5 % 328 4 (-1)
Hjartdal -6.2 % 14,3 % 130 2 (-2)
Rollag -6.0 % 6,6 % 49 1 (-1)
Fedje -5.7 % 19,6 % 77 3 (-1)
Strand -5.5 % 17 % 919 5 (-2)
Samnanger -5.4 % 19,7 % 251 4 (-1)
Roan -5.0 % 6,7 % 40 1 (-1)
Gjerstad -4.8 % 5,6 % 73 1 (-1)
Bjerkreim -4.7 % 18,3 % 249 3 (-1)
Marker -4.6 % 12,9 % 243 3 (-1)
Ulstein -4.5 % 10,5 % 372 3 (-1)
Ballangen -4.5 % 4,6 % 60 1 (-1)
Austevoll -4.3 % 5,7 % 146 1 (-1)
Time -4.3 % 14,7 % 1 199 4 (-1)
Våler -4.2 % 7,1 % 150 2 (+0)
Finnøy -4.2 % 25,8 % 407 5 (-2)

Finn din kommune

Skriv inn namnet på kommunen du vil sjå resultatet for:

Eller vel frå ei liste

Kartet er farga etter kor stor oppslutning dette partiet har i kvar kommune. Jo sterkare farge, desto høgare oppslutning. Beveg musepeikaren over kartet for å sjå den prosentvise oppslutningen til partiet. Klikk for å gå til resultatsida for ein kommune.

Siste oppdateringar