Valgomat

Hvem skal du stemme på ved stortingsvalget?

NRKs valgomat er en partitest som guider deg gjennom de viktigste politiske spørsmålene.

Den viser hvilke parti du står nærmest og hvilke du står lengst fra.

Vil du vite hvem du skal stemme på i kommunevalget 2023, kan du ta NRKs Valgomat for 2023 her

Om valgomaten

NRKs valgomat viser deg hvilket parti du er mest enig med ved at du tar stilling til påstander om viktige temaer i norsk politikk. Valgomaten er bygget på en algoritme som regner ut avstanden mellom deg og partiene i de ulike påstandene.

For at resultatet skal bli så riktig som mulig får du påstander som skal skille de partiene som ligger best an hos deg mot slutten av valgomaten. Da har vi tatt bort noen partier, enten fordi du står langt unna dem i sum eller fordi du er uenig i deres viktigste saker. I noen påstander kan du derfor ikke se hva alle partiene mener.

Du kan hoppe over opptil fem påstander. For at valgomaten skal kunne gi deg et riktig resultat kan du ikke hoppe over flere enn det.

Ditt resultat i NRKs valgomat er helt anonymt. Resultatene lagres for å kunne analysere algoritmen brukt i valgomaten, og kan ikke knyttes til deg.