Påstand 1 av 221/22

Det bør kunne bygges ut mer vind­kraft i Flat­an­ger i framtida.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har lansert Namdalen som spesielt godt egnet som et område for utbygging av norsk vindkraft og mer produksjon av grønn energi i årene framover. Men utbyggingen av vindkraftverk er omstridt, og har skapt mye lokal motstand. Blant annet på Frøya og i Flatanger. I Flatanger er det gitt konsesjon til to anlegg i Sørmarkfjellet og Innvordfjellet, men det er ikke gitt konsesjon til flere.

Hva synes du?