Påstand 1 av 211/21

Fitjar kommune må krevja inn meir i eige­doms­skatt for å sikra framtida til Selevik og Øvre­bygda skule.

Dei to bygdeskulane vart føreslått nedlagt for å betra kommuneøkonomien, men redda før jul i fjor.

Kva synest du?