Påstand 1 av 291/29

Bergen bør innføregratis SFO.

En plass på skolefritidsordning (SFO) kan koste en familie 30.000 kroner i året. Men det finnes ordninger som kan gjøre det billigere. Familier med lav inntekt kan søke om moderasjon, som gir billigere SFO-plass. De med lavest inntekt kan få plassen helt gratis. Noen partier mener dette er et så viktig tilbud for barns utvikling, at alle bør få det gratis. Andre mener kun førsteklassingene bør få utgiftene dekket, mens et tredje alternativ er det bør være behovsprøvet.

Hva synes du?