Påstand 1 av 291/29

Kommunen må sørge for utdeling av bibler på skolene.

To av ti personer under 30 år definerer seg som kristne, i følge en undersøkelse som Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning gjorde i 2016. Samtidig oppga seks av 10 i samme aldersgruppe at de var ateister eller ikke-troende. Noen mener kommunene må gjøre mer for å spre guds ord, mens andre mener det ikke er en kommunal oppgave.

Hva synes du?