Påstand 1 av 291/29

Bom­pen­ger er nød­ven­dig for å reduserebil­bru­ken og skaffe penger til nye sam­ferd­sels­til­tak.

Det er nå rundt 250 bomstasjoner i Norge som til sammen sørger for 13 milliarder kroner i inntekter som brukes til å bygge nye veier, bedre kollektivtilbud og ulike miljøtiltak i byene. Uten bompenger ville veitrafikken økt med mellom 10 og 15 prosent, i følge Transportøkonomisk institutt. Noen mener bompenger ikke må benyttes fordi det er usosialt ettersom det ikke tas hensyn til betalingsevne. Bypakke Grenland er delvis finansiert med bompenger fram mot 2025. Den skal sørge for at det blir enklere og tryggere å være syklist og gående, enklere å ta bussen, trafikken skal bli tryggere og mer effektiv, og klimautslippene skal reduseres.

Hva synes du?