Påstand 1 av 241/24

Eids­vol­lin­ger som har rett på hjemme­hjelp, bør kunne velge en privat aktør hvis de ønsker det.

Hjemmehjelperne i Eidsvoll er i dag ansatt av kommunen, men noen mener arbeidet like gjerne kan utføres av ansatte i et kommersielt omsorgselskap. Fritt brukervalg betyr at det er opp til mottagerne å velge privat eller kommunal hjemmehjelp. Andre mener behovet best dekkes av kommunalt ansatte, som i dag.

Hva synes du?