Påstand 1 av 171/17

Retten til selv­be­stemt abort bør utvides fra 12. til 18. svan­ger­skaps­uke.

I dag kan kvinner velge å ta abort frem til uke 12 av svangerskapet. Etter uke 12 må avgjørelse om abort tas av en nemnd. Det skal da knyttes bestemte vilkår til om abort skal innvilges, som risiko for sykdom eller død for barn eller mor, eller mors livssituasjon.

De som er for, mener at dagens lov er for restriktiv, og at kvinner bør får utvidet tidsfristen til å velge abort frem til uke 18. De som er litt enig, ønsker også å utvide fristen, men bare til uke 16.

De som er imot, mener enten at dagens lov gir en god nok mulighet for kvinner til å velge abort, eller at loven tvert imot bør strammes inn.

Hva synes du?