Påstand 1 av 291/29

Det bør bygges høyere og tettere ved kol­lek­tiv­knute­punk­ter, også i en del typiske små­hus­om­rå­der.

I Oslo skal mye av boligbyggingen skje gjennom det som kalles fortetting rundt kollektivknutepunkter. For at færre skal være avhengig av bil, skal det bygges høyere og tettere der det er lett å ta for eksempel T-banen. Særlig i områder som fra før er preget av småhus og villabebyggelse er denne politikken omstridt. Massive lokale protester gjorde at utbyggingsplanene på Nedre Grefsen ble skrinlagt. I dag er det motstand på Smestad, men også mange andre steder i byen. Tilhengerne mener at økt fortetting også i småhusområdene er nødvendig for å skaffe nok boliger. Motstanderne mener at det er viktig å bevare småhuspreget i Oslo og at disse områdene må skånes for utbygging.

Hva synes du?