Påstand 1 av 291/29

Det er feil prio­ri­te­ring å gi gratisakti­vi­tets­skole til familier som har råd til å betale.

Tilbudet om inntil tolv timer gratis aktivitetsskole (AKS) etter skoletid startet med alle 1.klassinger i bydelene Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand høsten 2016. Tilbudet har blitt gradvis utvidet til å gjelde flere klassetrinn og flere bydeler uavhengig av foreldrenes inntekt. Fra i høst har fire bydeler gratis AKS fra 1.-4.klasse, mens alle 15 bydeler har gratis AKS i 1.klasse. Noen mener at tilbudet må trappes videre opp til å gjelde alle barn i Oslo. Målet med gratistilbudet er at flere skal bruke AKS fordi det anses som viktig faglig og sosialt og for språkutviklingen. De borgerlige partiene vil heller tilby gratis AKS ut fra foreldrenes inntekt enn ut fra bosted. De mener det er feil å subsidiere foreldre som har råd til å betale.

Hva synes du?