Påstand 1 av 291/29

Eien­doms­skat­tenboliger i Oslo må avvikles.

Det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre innførte eiendomsskatt etter at de kom til makten i 2015. Skatten ble innført for å finansiere velferdstjenester som barnehage, eldreomsorg og skole. Motstanderne mener at skatten er usosial fordi den ilegges uavhengig av folks inntekt.

Hva synes du?