Påstand 1 av 171/17

Det kommer for mange ikke-vestlige inn­vand­rere til Norge.

De som er enig, mener Norge trenger en strengere innvandringspolitikk. De mener også at Norge har store utfordringer med integreringen av folk som allerede har kommet hit, og at de problemene blir større hvis det kommer mange med veldig annerledes kulturell bakgrunn.

De som er uenig, mener det ikke i seg selv er et problem at det kommer folk med ikke-vestlig bakgrunn til Norge. Noen av dem ønsker å videreføre dagens innvandringspolitikk, andre ønsker en mer liberal innvandringspolitikk.

Hva synes du?