2019 VÁLGABOHTOSAT

Romsa ja Finnmárku

Sør-Varanger
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

38,4 %
1831 jienat
22,5 %
1070 jienat
15,7 %
749 jienat
9,7 %
460 jienat
4,6 %
217 jienat
4,2 %
198 jienat
3,7 %
174 jienat
1,4 %
67 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 27 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Bisuha go Bargiidbellodat eanetlogu?

Ovddit gielddaválggain fidnii Bargiidbellodat buhtes eanetlogu.  Fidne go badjel beali sajiin dán jagi maiddái?

Ii bisut eanetlogu
Dán jagáš válggat11 27 sajiin
Ovddit válggat14 27 sajiin
  • AP

Vai oččošii áššiid dohkkehuvvot gielddastivrras, de ferte bellodat oažžut eanetlogu.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Olgešbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Bargiidbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Bargiidbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Ruoksat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sør-Varanger må opp­rett­holdeeien­doms­skat­ten på dagens nivå for å sikre vel­fer­den.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sør-Varanger må være for­be­redt på å legge ned minst en grunn­skole de neste fire årene.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sør-Varanger må fortsatt bruke like mye tid og penger på sam­ar­bei­det med Kina og Russland.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sør-Varanger bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen beregner nivået på sosial­hjelp.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Alle barn må få tilbud om barne­hage­plass når de trenger det, uansett når på året de er født.

Ruoksat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sør-Varanger bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen beregner nivået på sosial­hjelp.

Ruoksat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Alle barn må få tilbud om barne­hage­plass når de trenger det, uansett når på året de er født.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  8 123 jienastanvuoigatvuođalačča.
60 %leat jienastan
Buot  4 859 jienas ledje 1 306 ovdagihti jiena, namalassii
27 %ovdagihtii jiena
Buot 4 859 jienas dáppe ledje
93guoros jiena
dáppe ledje
8 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Sør-Varanger
Fylkkadikkeválggat