2019 VÁLGABOHTOSAT

Romsa ja Finnmárku

Vadsø
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

31,1 %
915 jienat
24,2 %
712 jienat
19,4 %
572 jienat
13,3 %
390 jienat
5,4 %
159 jienat
4,6 %
135 jienat
2,0 %
58 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 21 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Olgešbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Bargiidbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Bargiidbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vadsø trenger et nytt politisk flertall for å få kontroll på kom­mu­nens økende gjeld.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vadsø bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Eien­doms­skat­ten bør redu­se­res i neste periode, for både nærings- og bolig­ei­en­dom­mer.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vadsø må snarestsøkestatus som omstil­lings­kom­mune.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vadsø bør tenke grønt og ikke satse på å skaffe arbeids­plas­ser i olje­næ­ringa.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kuttet i støtten til Varan­ger­fes­ti­va­len var riktig, ut fra kom­mu­nens økonomi.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Vadsø må aksep­tere at Troms og Finnmark er slått sammen, og ikke jobbe for en rever­se­ring.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vadsø trenger et nytt politisk flertall for å få kontroll på kom­mu­nens økende gjeld.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vadsø bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kuttet i støtten til Varan­ger­fes­ti­va­len var riktig, ut fra kom­mu­nens økonomi.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Vadsø må aksep­tere at Troms og Finnmark er slått sammen, og ikke jobbe for en rever­se­ring.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  4 682 jienastanvuoigatvuođalačča.
64 %leat jienastan
Buot  2 967 jienas ledje 966 ovdagihti jiena, namalassii
33 %ovdagihtii jiena
Buot 2 967 jienas dáppe ledje
26guoros jiena
dáppe ledje
7 listta válggas

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Vadsø
Fylkkadikkeválggat