2019 VÁLGABOHTOSAT

Orkland

Snillfjord
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

57,9 %
88 jienat
27,6 %
42 jienat
6,6 %
10 jienat
3,3 %
5 jienat
2,0 %
3 jienat
1,3 %
2 jienat
0,7 %
1 jienat
0,7 %
1 jienat
0,0 %
0 jienat
0,0 %
0 jienat
0,0 %
0 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  367 jienastanvuoigatvuođalačča.
62 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Snillfjord
Fylkkadikkeválggat