2019 VÁLGABOHTOSAT

Hitra

Akset/Kvammen/Strand
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

34,0 %
102 jienat
21,3 %
64 jienat
12,0 %
36 jienat
9,7 %
29 jienat
7,3 %
22 jienat
6,0 %
18 jienat
4,0 %
12 jienat
3,0 %
9 jienat
1,3 %
4 jienat
1,3 %
4 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  811 jienastanvuoigatvuođalačča.
57 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Akset/Kvammen/Strand
Fylkkadikkeválggat