2019 VÁLGABOHTOSAT

Kristiansand

Indre Vågsbygd
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

25,1 %
952 jienat
15,2 %
577 jienat
13,9 %
529 jienat
9,0 %
340 jienat
6,5 %
248 jienat
6,5 %
248 jienat
5,1 %
192 jienat
4,7 %
177 jienat
3,7 %
142 jienat
3,6 %
138 jienat
3,5 %
132 jienat
1,3 %
51 jienat
0,8 %
32 jienat
0,6 %
24 jienat
0,4 %
16 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  9 963 jienastanvuoigatvuođalačča.
64 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Indre Vågsbygd
Fylkkadikkeválggat