2019 VÁLGABOHTOSAT

Vestfold og Telemark

Bamble
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

35,1 %
2434 jienat
18,6 %
1285 jienat
14,0 %
970 jienat
13,4 %
930 jienat
4,8 %
331 jienat
4,4 %
306 jienat
2,8 %
195 jienat
2,7 %
185 jienat
2,1 %
148 jienat
2,1 %
142 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 33 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Olgešbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Bargiidbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Bargiidbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Bamble kommune bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

I Bamble kommune bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne i Bamble.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er ønskelig med flere private skoler i Bamble.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Bamble kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Bamble.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Handel bør kon­sen­tre­res til Lange­sund og Stat­helle, si nei til nye vare­sentre langs E-18.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Boplikt for boliger er nød­ven­dig i Bamble for å hindre at mange hus blir brukt som hytter.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

I Bamble kommune bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er ønskelig med flere private skoler i Bamble.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Bamble kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Bamble bør slås sammen med Pors­grunn og Skien kommuner.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Boplikt for boliger er nød­ven­dig i Bamble for å hindre at mange hus blir brukt som hytter.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Bamble må bli en del av bypakke Grenland med bom­pen­ger for å få bedre veier og buss­til­bud.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  11 349 jienastanvuoigatvuođalačča.
62 %leat jienastan
Buot  6 976 jienas ledje 1 623 ovdagihti jiena, namalassii
23 %ovdagihtii jiena
Buot 6 976 jienas dáppe ledje
50guoros jiena
dáppe ledje
10 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Bamble
Fylkkadikkeválggat