2019 VÁLGABOHTOSAT

Asker

Klokkarstua
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

26,1 %
126 jienat
24,7 %
119 jienat
14,7 %
71 jienat
11,6 %
56 jienat
6,2 %
30 jienat
5,4 %
26 jienat
4,4 %
21 jienat
2,9 %
14 jienat
1,9 %
9 jienat
1,2 %
6 jienat
0,8 %
4 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  1 039 jienastanvuoigatvuođalačča.
64 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Klokkarstua
Fylkkadikkeválggat