2019 VÁLGABOHTOSAT

Drammen

Bragernes
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

37,4 %
1193 jienat
19,5 %
623 jienat
11,7 %
373 jienat
8,9 %
285 jienat
4,5 %
145 jienat
4,5 %
144 jienat
3,9 %
124 jienat
3,3 %
104 jienat
2,3 %
73 jienat
2,2 %
69 jienat
0,6 %
20 jienat
0,5 %
17 jienat
0,3 %
9 jienat
0,2 %
6 jienat
0,2 %
6 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  8 864 jienastanvuoigatvuođalačča.
66 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Bragernes
Fylkkadikkeválggat