2019 VÁLGABOHTOSAT

Halden

Prestebakke
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

43,5 %
146 jienat
14,6 %
49 jienat
14,6 %
49 jienat
6,0 %
20 jienat
4,8 %
16 jienat
4,8 %
16 jienat
3,9 %
13 jienat
2,7 %
9 jienat
2,7 %
9 jienat
1,5 %
5 jienat
1,2 %
4 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  647 jienastanvuoigatvuođalačča.
61 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Prestebakke
Fylkkadikkeválggat