2019 VÁLGABOHTOSAT

Sortland

Indre Eidsfjord
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

42,8 %
130 jienat
17,4 %
53 jienat
15,5 %
47 jienat
9,2 %
28 jienat
6,6 %
20 jienat
4,9 %
15 jienat
2,0 %
6 jienat
0,7 %
2 jienat
0,7 %
2 jienat
0,3 %
1 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  703 jienastanvuoigatvuođalačča.
61 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Indre Eidsfjord
Fylkkadikkeválggat