2019 VÁLGABOHTOSAT

Nordland

Vågan
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

29,4 %
1263 jienat
23,0 %
990 jienat
15,3 %
657 jienat
9,9 %
427 jienat
8,3 %
356 jienat
5,2 %
224 jienat
5,0 %
215 jienat
3,8 %
165 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 29 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Guovddášbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Olgešbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Olgešbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vågan må innføreturist­skatt i neste fire­års­pe­riode.

Olgešbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Lofoten må få ny stor­fly­plass uav­hen­gig av geo­gra­fisk plas­se­ring.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vågan kommune må få nytt sen­tral­ba­de­an­legg.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er ikke aktuelt for Vågan å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vågan må innføreturist­skatt i neste fire­års­pe­riode.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vågan kommune må få nytt sen­tral­ba­de­an­legg.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  7 486 jienastanvuoigatvuođalačča.
58 %leat jienastan
Buot  4 321 jienas ledje 1 452 ovdagihti jiena, namalassii
34 %ovdagihtii jiena
Buot 4 321 jienas dáppe ledje
24guoros jiena
dáppe ledje
8 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Vågan
Fylkkadikkeválggat