2019 VÁLGABOHTOSAT

Sola

Håland og Dysjaland
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

30,6 %
316 jienat
19,3 %
199 jienat
16,8 %
173 jienat
10,1 %
104 jienat
9,9 %
102 jienat
6,1 %
63 jienat
2,4 %
25 jienat
2,3 %
24 jienat
1,6 %
16 jienat
1,0 %
10 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  2 390 jienastanvuoigatvuođalačča.
67 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Håland og Dysjaland
Fylkkadikkeválggat