2019 VÁLGABOHTOSAT

Tverrpolitisk liste
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Omasvuotna-Omasvuono

Bellodatjienat

38,4 %
425 jienat
31,2 %
346 jienat
13,4 %
149 jienat
7,4 %
82 jienat
7,3 %
81 jienat
2,3 %
25 jienat

Maid oaivvilda Tverrpolitisk liste?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Tverrpolitisk liste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Stor­fjord kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Tverrpolitisk liste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Stor­fjord bør vurdere eien­doms­skatt på privat eiendom hvis det vil sikre gode tje­nes­ter.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid