2019 VÁLGABOHTOSAT

Tverrpolitisk liste for Giske
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Giske

Bellodatjienat

13,5 %
536 jienat
25,5 %
1015 jienat
15,6 %
621 jienat
14,9 %
591 jienat
11,1 %
442 jienat
11,0 %
436 jienat
8,4 %
334 jienat

Maid oaivvilda Tverrpolitisk liste for Giske?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Tverrpolitisk liste for Giske lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ung­doms­sku­len på Godøya bør på sikt bli lagt ned og elevane bli flytta til Val­der­øya.

Tverrpolitisk liste for Giske lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Biblio­tek­til­bo­det som i dag er på rådhuset, bør bli flytta til Ytter­land.

Tverrpolitisk liste for Giske lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ein ny barne­hage bør bli bygd og sam­lo­ka­li­sert med den plan­lagde skulen på Vigra.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid