2019 VÁLGABOHTOSAT

Tverrpolitisk liste
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Unjárga

Bellodatjienat

9,0 %
53 jienat
45,4 %
269 jienat
20,9 %
124 jienat
8,8 %
52 jienat
8,3 %
49 jienat
7,6 %
45 jienat

Maid oaivvilda Tverrpolitisk liste?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Tverrpolitisk liste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Nesseby bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Tverrpolitisk liste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Som same­kom­mune må Nesseby kjempe imot sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Tverrpolitisk liste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nettet av snø­sku­ter­løy­per i Nesseby er fortsatt man­gel­fullt. Det må revi­de­res og utvides.

Tverrpolitisk liste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nesseby har forsømt seg på miljø­sida og må gjøre mer for å bli en miljø­kom­mune.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid