2019 VÁLGABOHTOSAT

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Kvinnherad

Bellodatjienat

8,8 %
560 jienat
25,9 %
1651 jienat
22,8 %
1452 jienat
21,5 %
1374 jienat
7,8 %
495 jienat
4,8 %
305 jienat
4,3 %
273 jienat
2,9 %
182 jienat
1,4 %
90 jienat

Maid oaivvilda Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Elevar på skulane i Kvinn­he­rad bør få eit måltid på skolen kvar dag.

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Eige­doms­skat­ten i Kvinn­he­rad bør bli fjerna.

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ferja mellom Kvinn­he­rad og Stord bør gå frå Sunde i staden for Ranavik.

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sjuke­hei­mane må minske bruken av vikar­byrå, og tilby tilsette høgare stil­lings­pro­sen­tar.

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det nye eldre­sen­te­ret som blir planlagt på Husnes, bør bli drifta av det offent­lege.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid