2019 VÁLGABOHTOSAT

Fellesliste for SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Gran

Bellodatjienat

4,6 %
318 jienat
29,0 %
2008 jienat
27,3 %
1892 jienat
20,4 %
1411 jienat
9,4 %
649 jienat
5,4 %
375 jienat
2,0 %
141 jienat
1,9 %
129 jienat

Maid oaivvilda Fellesliste for SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Fellesliste for SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Gran bør fjerne eien­doms­skat­ten.

Fellesliste for SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen bør si ja til flere flykt­nin­ger dersom staten ber om det.

Fellesliste for SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen bør innføre en for­søks­ord­ning med 6-timers dag med full lønns­kom­pen­sa­sjon.

Fellesliste for SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Uansett syke­hjems­al­ter­na­tiv, bør kommunen være åpen for privat eierskap og/​eller privat drift.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid