2019 VÁLGABOHTOSAT

Samlingslista
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Modalen

Bellodatjienat

54,3 %
113 jienat
45,7 %
95 jienat

Maid oaivvilda Samlingslista?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Samlingslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Modalen bør halde fram som eigen kommune.

Samlingslista ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Modalen bør gå tilbake til ei val­ord­ning der vel­ja­rane plukkar kan­di­da­tar frå mann­ta­let.

Samlingslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vind­kraft­pro­sjek­tet "Horda­vind" bør skrin­leg­gjast.

Samlingslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Modalen må prio­ri­tere å byggje ein ny brann­sta­sjon i den komande perioden.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid