2019 VÁLGABOHTOSAT

Setesdalslista
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Bygland

Bellodatjienat

17,6 %
122 jienat
29,8 %
207 jienat
27,7 %
192 jienat
24,9 %
173 jienat

Maid oaivvilda Setesdalslista?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Setesdalslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør ikke tillatesvind­kraft­ut­byg­ging i Bygland kommune.

Setesdalslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Bygland bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner i løpet av de neste fire årene.

Setesdalslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Bygland kommune må til­rette­legge for flere tomter ved Byg­lands­fjor­den.

Setesdalslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Bygland kommune må kjøpe flere varer lokalt.

Setesdalslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Bygland skal ha en restrik­tiv kon­se­sjons­po­li­tikk.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid