2019 VÁLGABOHTOSAT

Høyre og Kristelig Folkeparti
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Selbu

Bellodatjienat

13,4 %
281 jienat
51,8 %
1084 jienat
25,5 %
534 jienat
7,3 %
153 jienat
2,0 %
41 jienat

Maid oaivvilda Høyre og Kristelig Folkeparti?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Høyre og Kristelig Folkeparti lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Selbu må sørge for faste hele stil­lin­ger innen helse og omsorg.

Høyre og Kristelig Folkeparti lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Fib­er­bånd til alle i Selbu må gjen­nom­fø­res i løpet av de neste fire åra.

Høyre og Kristelig Folkeparti lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Selbu bør prio­ri­tere nærings­livs­etab­le­rin­ger mer, selv om det kan gå utover andre oppgaver.

Høyre og Kristelig Folkeparti lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Selbu bør være mer liberale med snø­sku­ter­kjø­ring enn i dag.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid