2019 VÁLGABOHTOSAT

Selvstendighetspartiet
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Oslo

Bellodatjienat

0,2 %
573 jienat
25,4 %
92833 jienat
20,0 %
73122 jienat
15,3 %
55772 jienat
9,1 %
33258 jienat
7,2 %
26302 jienat
5,8 %
21346 jienat
5,8 %
21110 jienat
5,3 %
19272 jienat
2,2 %
7980 jienat
1,7 %
6346 jienat
0,6 %
2219 jienat
0,3 %
968 jienat
0,2 %
849 jienat
0,2 %
812 jienat
0,2 %
693 jienat
0,2 %
611 jienat
0,2 %
579 jienat
0,1 %
398 jienat
0,1 %
265 jienat

Maid oaivvilda Selvstendighetspartiet?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Selvstendighetspartiet ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det rødgrønnebyrådet gjør en god jobb og må få fort­sette.

Selvstendighetspartiet lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skat­tenboliger i Oslo må avvikles.

Selvstendighetspartiet ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Opptak til videre­gå­endeskole må bestem­mes av mer enn elevenes karak­te­rer.

Selvstendighetspartiet lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Oslo­sko­len bør satse mer på lesing,skriving og regning, om nød­ven­dig på bekost­ning av andre fag.

Selvstendighetspartiet ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er feil prio­ri­te­ring å gi gratisakti­vi­tets­skole til familier som har råd til å betale.

Selvstendighetspartiet lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er riktig å fjerne par­ke­rings­plas­ser for å få plass til nye syk­kel­veier og begrensebil­bru­ken i Oslo.

Selvstendighetspartiet lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det må bli mindrebom­pen­ger i Oslo, selv om det rammer plan­lagte vei- og kol­lek­tiv­pro­sjek­ter.

Selvstendighetspartiet lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vi trenger en full utred­ning av om Ullevål sykehus skal bygges ut i stedet for å legges ned.

Selvstendighetspartiet lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Oslo bør si nei til flere flykt­nin­ger.

Selvstendighetspartiet lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Poli­ti­kerne bør vurdere om den nye T-banen mellom Major­stuen og Tøyen bør gå lenger nord, nærmere Ring 2.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid