2019 VÁLGABOHTOSAT

Sosialdemokratene Hemnes
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Hemnes

Bellodatjienat

11,4 %
275 jienat
25,1 %
609 jienat
25,1 %
607 jienat
18,0 %
435 jienat
7,0 %
170 jienat
5,8 %
141 jienat
4,4 %
107 jienat
1,7 %
41 jienat
1,0 %
24 jienat
0,5 %
13 jienat

Maid oaivvilda Sosialdemokratene Hemnes?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Sosialdemokratene Hemnes lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Hemnes kommune bør jobbe for et inter­kom­mu­nalt løype­nett for snø­sku­tere.

Sosialdemokratene Hemnes lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Skole­struk­tu­ren i Hemnes må opp­rett­hol­des som i dag.

Sosialdemokratene Hemnes ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kom­mu­nene Hemnes, Lurøy, Træna, Nesna, og Rana bør på sikt bli en stor kommune.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid