2019 VÁLGABOHTOSAT

Samarbeidslisten
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Vevelstad

Bellodatjienat

58,3 %
147 jienat
41,7 %
105 jienat

Maid oaivvilda Samarbeidslisten?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Samarbeidslisten ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Vevel­stad må slå seg sammen med nabo­kom­mu­nene Brønnøy, Vega, Sømna og Bindal.

Samarbeidslisten ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Vevel­stad må innføreeien­doms­skatt for å opp­rett­holde dagens drift.

Samarbeidslisten lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vevel­stad har behov for nye inn­byg­gere og må gis adgang til å ta imot flere flykt­nin­ger.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid