2019 VÁLGABOHTOSAT

Samlingslista
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Sørreisa

Bellodatjienat

15,2 %
258 jienat
51,4 %
874 jienat
19,4 %
330 jienat
4,5 %
76 jienat
4,2 %
71 jienat
2,8 %
48 jienat
2,6 %
45 jienat

Maid oaivvilda Samlingslista?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Samlingslista ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Sørreisa bør vurdere eien­doms­skattboliger for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Samlingslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Sørreisa, bør det kreves lukkede anlegg.

Samlingslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Elevene i Sørreisa bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Samlingslista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør bli lovligsku­ter­løype i Sørreisa.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid