2019 VÁLGABOHTOSAT

Sammen For Sarpsborg
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Sarpsborg

Bellodatjienat

6,7 %
1680 jienat
34,5 %
8657 jienat
10,8 %
2711 jienat
10,4 %
2602 jienat
9,8 %
2461 jienat
8,6 %
2159 jienat
4,2 %
1058 jienat
4,0 %
1004 jienat
4,0 %
996 jienat
2,6 %
648 jienat
2,4 %
607 jienat
1,2 %
312 jienat
0,9 %
229 jienat

Maid oaivvilda Sammen For Sarpsborg?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Sammen For Sarpsborg lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Poli­ti­kerne i Sarps­borg bør ta en omkamp for å flytte den plan­lagte jern­bane­tra­seen.

Sammen For Sarpsborg lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sarps­borg trenger ordfører fra et annet parti enn det som har ord­fø­re­ren i dag (Ap).

Sammen For Sarpsborg lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ute­ste­der i Sarps­borg må få lov til å servere alkohol lenger enn i dag.

Sammen For Sarpsborg lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Poli­ti­kerne bør si nei til Bypakke fase 2.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid