2019 VÁLGABOHTOSAT

Samhold Lyngen
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Lyngen

Bellodatjienat

5,0 %
82 jienat
26,2 %
432 jienat
17,6 %
291 jienat
14,8 %
245 jienat
13,2 %
218 jienat
11,9 %
196 jienat
6,3 %
104 jienat
5,0 %
82 jienat

Maid oaivvilda Samhold Lyngen?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Samhold Lyngen lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skat­ten i Lyngen kommune må redu­se­res, og målet må være å avskaffe den på sikt.

Samhold Lyngen ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er ikke aktuelt for Lyngen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner i neste periode.

Samhold Lyngen lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er ikke aktuelt å legge ned Lyng­da­len opp­vekst­sen­ter.

Samhold Lyngen lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Lyngen, bør det kreves lukkede anlegg.

Samhold Lyngen lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Elevene i Lyngen bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid