2019 VÁLGABOHTOSAT

Nærmiljølista Ottestad
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Stange

Bellodatjienat

7,1 %
799 jienat
36,9 %
4146 jienat
23,8 %
2672 jienat
5,9 %
662 jienat
5,5 %
615 jienat
5,2 %
581 jienat
3,7 %
410 jienat
3,2 %
359 jienat
2,6 %
296 jienat
2,2 %
249 jienat
1,6 %
185 jienat
1,2 %
140 jienat
1,1 %
118 jienat

Maid oaivvilda Nærmiljølista Ottestad?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Nærmiljølista Ottestad ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er riktig av Stange å satse mye på Tingvold kul­tur­hus.

Nærmiljølista Ottestad ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er greit å bygge ned matjord for å skaffe nærings­areal eller bolig­tom­ter i Stange.

Nærmiljølista Ottestad lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Stange bør få et kom­mu­nalt depot for lands­bruks­plast.

Nærmiljølista Ottestad lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Stange må aksep­tere at et nytt hoved­syke­hus bygges ved Mjøsbrua.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid