2019 VÁLGABOHTOSAT

Melbu og omegn samarbeidsliste
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Hadsel

Bellodatjienat

14,9 %
582 jienat
26,3 %
1028 jienat
16,5 %
647 jienat
11,4 %
446 jienat
10,9 %
427 jienat
6,9 %
271 jienat
5,6 %
219 jienat
4,2 %
163 jienat
3,3 %
129 jienat

Maid oaivvilda Melbu og omegn samarbeidsliste?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Melbu og omegn samarbeidsliste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det må om nød­ven­dig brukes bom­pen­ger for å bygge ut Ves­ter­åls­gata i Sortland.

Melbu og omegn samarbeidsliste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen må få mer penger tilbake fra hav­bruks­næ­rin­gen de neste årene.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid