2019 VÁLGABOHTOSAT

Lyngen Tverrpolitiske liste
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Lyngen

Bellodatjienat

26,2 %
432 jienat
17,6 %
291 jienat
14,8 %
245 jienat
13,2 %
218 jienat
11,9 %
196 jienat
6,3 %
104 jienat
5,0 %
82 jienat
5,0 %
82 jienat

Maid oaivvilda Lyngen Tverrpolitiske liste?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Lyngen Tverrpolitiske liste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skat­ten i Lyngen kommune må redu­se­res, og målet må være å avskaffe den på sikt.

Lyngen Tverrpolitiske liste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Lyngen, bør det kreves lukkede anlegg.

Lyngen Tverrpolitiske liste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Elevene i Lyngen bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid