2019 VÁLGABOHTOSAT

Kommunelista
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Vevelstad

Bellodatjienat

41,7 %
105 jienat
58,3 %
147 jienat

Maid oaivvilda Kommunelista?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Kommunelista ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Vevel­stad må slå seg sammen med nabo­kom­mu­nene Brønnøy, Vega, Sømna og Bindal.

Kommunelista ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Vevel­stad må innføreeien­doms­skatt for å opp­rett­holde dagens drift.

Kommunelista lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er uheldig for lokal­de­mo­kra­tiet at bare to uav­hen­gige lister stiller til valg i Vevel­stad.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid