2019 VÁLGABOHTOSAT

Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Kvæfjord

Bellodatjienat

19,5 %
285 jienat
34,9 %
510 jienat
28,6 %
418 jienat
10,6 %
155 jienat
6,4 %
93 jienat

Maid oaivvilda Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skat­ten i Kvæfjord kommune må redu­se­res, og målet må være å avskaffe den på sikt.

Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kvæfjord kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Elevene i Kvæfjord bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid