Valresultat 2019

Tromsø

Kaldfjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

19,9 %
398 røyster
15,1 %
301 røyster
13,0 %
260 røyster
11,7 %
234 røyster
10,3 %
205 røyster
9,8 %
195 røyster
5,7 %
114 røyster
4,8 %
96 røyster
4,6 %
91 røyster
2,2 %
43 røyster
1,8 %
35 røyster
0,7 %
13 røyster
0,4 %
7 røyster
0,3 %
5 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  4 352 røysteføre i Kaldfjord.
66 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Kaldfjord
Fylkestingsval