Valresultat 2019

Tromsø

Mortensnes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

20,6 %
450 røyster
19,8 %
432 røyster
16,9 %
369 røyster
9,8 %
214 røyster
8,3 %
181 røyster
7,1 %
155 røyster
6,2 %
136 røyster
3,9 %
85 røyster
3,6 %
79 røyster
1,6 %
35 røyster
1,2 %
27 røyster
0,7 %
15 røyster
0,3 %
7 røyster
0,1 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  4 599 røysteføre i Mortensnes.
66 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Mortensnes
Fylkestingsval