Valresultat 2019

Tromsø

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

18,4 %
2315 røyster
16,1 %
2024 røyster
15,0 %
1884 røyster
10,8 %
1357 røyster
9,2 %
1159 røyster
9,1 %
1140 røyster
7,3 %
918 røyster
6,9 %
866 røyster
3,1 %
384 røyster
1,6 %
199 røyster
1,4 %
170 røyster
0,5 %
62 røyster
0,3 %
43 røyster
0,3 %
41 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval