Valresultat 2019

Sunnfjord

Førde - Haukedalen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

32,2 %
1364 røyster
24,7 %
1047 røyster
15,6 %
662 røyster
9,1 %
385 røyster
5,2 %
220 røyster
4,4 %
187 røyster
2,9 %
122 røyster
2,8 %
117 røyster
2,5 %
107 røyster
0,6 %
24 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  9 572 røysteføre i Førde - Haukedalen.
67 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Førde - Haukedalen
Fylkestingsval