Valresultat 2019

Sunnfjord

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,3 %
895 røyster
24,0 %
847 røyster
20,8 %
734 røyster
8,9 %
316 røyster
6,6 %
235 røyster
3,7 %
129 røyster
3,4 %
120 røyster
3,4 %
119 røyster
2,7 %
94 røyster
1,3 %
45 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval