Valresultat 2019

Larvik

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,2 %
1250 røyster
20,6 %
1062 røyster
13,0 %
672 røyster
9,6 %
498 røyster
7,6 %
391 røyster
6,9 %
356 røyster
6,1 %
315 røyster
4,7 %
241 røyster
4,1 %
211 røyster
2,6 %
132 røyster
0,6 %
30 røyster
0,2 %
8 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval